Archives: Knowledge Base

March 8, 2016 Buhi Online No comments exist

Eng: history pagtongkos ag pagadal nya mga nakaleis nga mga nangyaring agko dakexe’ng importansya lalo’ na sa pamomoway nin tao. (more definition needed)