sosabe

November 23, 2015 Buhi Online No comments exist
  1. (Eng) dictionary
  2. libro nin mga solsog Boie’nen kaiba a mga gostungsabyen nyadi.
  3. alin adi sa dowang solsog nga SOlsog ag sasSABIye’na pinagsogrong.
  4. ading ba’gong solsog nga adi amo ana ba’no nya BOL na kin sa Enlis: DICTIONARY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *