Author: Buhi Online

November 7, 2015 Buhi Online No comments exist

TACAY by RYAN CUATRONA – Animahenasyon PH | Facebook Mabalos sa imo Ryan ag sa nga’min a ni-maige’t sa pag pake’se’g nya Kultorang Boie’nen lalo’ na ana pag-paboswak nya sa’te’n…