Mga Maoyay nga Mata’ta’naw sa Boie’ kaso taon ~70

View of Asog from Pay Pito's front yard, circa '70s
Taken by Cody Best circa ’70s
Buenavista Cottage circa '70s
Picture taken by Cody Best

cody2

(under construction)