Moadi a mapa nya Luyong Sowong na arani sa sentro nya Boie.