Tag: Buhi

Ana Boie’nen a sasabye’n e’sad sa mga sasabyen sa Kabikolan. Ogaring moade sana ana pinaka na-iiba sa nga’min a sasabyen sa Kabikolan. Moade ana sasabyen sa Boie’/Buhi, Camarines Sur, Philippines na sa ngo-wan pi-osar nin mga kulang-kulans sa 80mil na tao. O’na ading tina’wan nin onikong klasipikasyon bilang e’sad a sasabyen na maipapario sa English…